Is jouw boot nog niet geregistreerd?

Registreer nu jouw pleziervaartuig

Eigendomsbewijs

Nadat de notaris en jij de akte waarin de verkoop of de registratie geregeld is ontvang je daarvan het bewijs met het unieke nummer dat gekoppeld is aan de eigendom van de boot en aan het nummer van het device.

Reserveren van diensten

Doordat jouw boot is geregistreerd heb je toegang tot een app op je telefoon, waarin diensten worden aangeboden zoals het reserveren van een ligplaats, tot het reserveren van een tafeltje bij het restaurant dichtbij of zelfs bij het restaurant dat hoort bij de haven waar je je ligplaats hebt gereserveerd.

Beveilig je boot

Nadat het device is gemonteerd in jouw boot, is het vrijwel onmogelijk de boot te ontvreemden. Het device slaat aan als er een ongebruikelijke beweging wordt waargenomen, zoals het “varen” over de snelweg met 80 kilometer per uur. Of als het device wordt verwijderd. De laatste plaats wordt dan meteen doorgegeven aan jou en als je dat wilt aan de politie en de verzekeraar.

Alles in één app

Natuurlijk kan je alles volgen in de app die beschikbaar is, zowel voor iOS Apple als voor Google Android.

Waarom zou ik mijn boot willen registreren?

Elke boot die in Nederland wordt gekocht en verkocht voor pleziervaart, wordt afgerekend en betaald vaal via een mondeling overeenkomst. Als alles schriftelijk wordt vastgelegd is dat een A4-tje zonder sluitend bewijs dat de verkoper ook werkelijk eigenaar is. Zonder een (verplichte) registratie.


Onze propositie is een bootregister dat wordt aangehouden en beheerd door de notaris. In het register stellen wij alle gegevens omtrent de eigendom van de boot zeker. Juridisch 100% en waterdicht gezekerd door het notariaat! Het systeem wordt gekoppeld aan systemen van politie en Rijkwaterstaat maar respecteert de privacy volgende in Nederland geldende regels.


De zekerheid van eigendom is niet het enige voordeel van registratie. Er is een aan het vaartuig gekoppeld volgsysteem beschikbaar dat in geval van diefstal de autoriteiten ondersteunt bij het traceren en zeker stellen van uw eigendom.


De investering die je moet doen, doe je in bescherming van je eigendom zodat het plezier, ontspanning en vrije tijd op het water niet verstoord wordt. Dat stelt ons systeem voor booteigenaar zeker! En laat dan ook de verzekeringspremie vele malen lager uitkomen zodat het systeem in ieder geval gedeeltelijk wordt terugverdiend.


Ik voel mij veel veiliger met dit systeem nu ik altijd kan weten waar mijn boot is
Erik Janssen
Booteigenaar
Wat een handig systeem is dit. Ik weet precies welke boten ik ga ontvangen in de haven zodat ik precies kan plannen welke ligplaats het meest geschikt is.
Tom Hart
Haveneigenaar
Ik kan via de software altijd zien waar de boten zijn die ik verhuur. Diefstal is vrijwel onmogelijk geworden.
Fleur Gadema
Bootverhuurder

Registreren nu!

Registreer nu jouw pleziervaartuig! Maak direct een account aan en begin met het invullen van jouw boot gegevens. Als je meteen een akte of tracker wilt bestellen kan je dit gemakkelijk via de applicatie aanvragen. Bij verkoop van je boot kan je dit ook direct doen vanuit de applicatie. Alles met een druk op de knop.

Contact

Vragen? Vul het contact formulier in en we zullen zo snel mogelijk een reactie geven.