Even voorstellen

Wij verbazen ons dat er zo weinig geregeld is in Nederland voor de waterrecreant en dan in het bijzonder de booteigenaar. Eigenlijk voor de pleziervaart in het algemeen. “Plezier Varen” moet zo min mogelijk een zorg zijn. Dat betekent dat alle regels helder en duidelijk moeten zijn, maar ook de wijze waarop iemand kan stellen eigenaar van een boot te zijn.
Maar helaas is dat niet zo duidelijk.
De grote vraag is bijvoorbeeld als je wordt aangevaren, op wiens naam de boot staat en wie je kunt aanspreken voor de schade. Dat is op dit moment niet glashelder.

Als jouw boot gestolen wordt en degene die met jouw boot vaart kan aantonen dat hij de boot te goeder trouw heeft gekocht en hij dacht terecht dat de verkoper eigenaar was… is hij eigenaar van de boot en jij niet meer. Bewijs leveren is vrijwel onmogelijk. De verzekeraar keert mogelijk de waarde uit, maar de waarde waarmee jij gehecht bent aan de boot en alle verbeteringen die je hebt aangebracht ben je kwijt. Net als de herinneringen die je met de boot hebt gemaakt.
Botenregister heeft het initiatief genomen om jou de mogelijkheid te geven jouw boot te registreren. Maar dat kan niet alleen, er zijn meerdere partijen in Nederland die het belang zien van registratie van Pleziervaart. Maar dat moet dan ook wel in het voordeel van de “Plezier Vaarder”.
Botenregister stelt zich ten doel om de registratie van Pleziervaart sluitend te krijgen. Met elkaar. Een goede en correcte afstemming met de betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de RDW, de Politie, de Verzekeraar, allemaal deskundigen op hun gebied van de pleziervaart die betrokken moeten worden bij de registratie die Botenregister bedoelt en voorstelt. Dus met zoveel mogelijk rekening te houden met wat de “Plezier Vaarder” wil.
De afgelopen periode heeft Botenregister vanuit oriënterende gesprekken met relevante partijen in de botenbranche een positie voor de Pleziervaart in Nederland ingenomen. Daaruit is voortgekomen een document met alle argumenten en de noodkreet voor een juiste regelgeving aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om samen met alle betrokken partijen tot een juiste uitvoering van deze regelgeving te komen en daarmee tot een registratie van Pleziervaart.